Без категория

Свободни места по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

ДГ №36 „Морска звездица“ обявява свободни места по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, както следва:

1. Едно свободно място за позиция „психолог“, дейност 2.3. (виж длъжностна характеристика ТУК)
2. Две свободни места за позиция „помощник-възпитател“, дейност 2.4 (виж длъжностна характеристика ТУК).

От ТУК може да изтеглите условията за кандидатстване.

Документи се подават в периода между 30.11.2021г. – 03.12.2021г. от 10.00ч. до 14.00ч. в кабинета на ЗАС или на e-mail: odz15mira@abv.bg
За информация и въпроси: 0882 567 085 Драгомира Македонска – директор

Свободни места

Свободни места:

Ясла – 3 броя
I група, родени 2019г. – две годишни – 6 броя
I група, родени 2018г. – 8 броя
III група, родени 2016г. – 2 броя
IV група, родени 2015г. – 10 броя

Свободни места

 

Свободни места:

I гр. за деца, родени 2018 г. – 14 бр.

II гр. за деца, родени 2017 г. – 2 бр.

III гр. за деца, родени 2016 г. – 2 бр.

IV гр. за деца, родени 2015 г. – 10 бр.