Без категория

Свободни места

Свободни места:

Ясла – 3 броя
I група, родени 2019г. – две годишни – 6 броя
I група, родени 2018г. – 8 броя
III група, родени 2016г. – 2 броя
IV група, родени 2015г. – 10 броя

Свободни места

 

Свободни места:

I гр. за деца, родени 2018 г. – 14 бр.

II гр. за деца, родени 2017 г. – 2 бр.

III гр. за деца, родени 2016 г. – 2 бр.

IV гр. за деца, родени 2015 г. – 10 бр.

 

Живот, синхрон, отговорност ДГ №36 “ Морска звездица“

Бележка

 

Живот, синхрон, отговорност
ДГ №36 “Морска звездица“

 

`

Свободни места в ДГ № 36 „Морска звездица“ 8.03.2021

Регистрирането на заявление ще се осъществява на място в детската градина от родителите. Децата ще се класират само по входящ номер. Приемането на заявления ще бъде от 8: 00 часа от понеделник до четвъртък. В петък сутринта приетите деца се оповестяват и записват до 16: 30 ч.

1. първа група 2017г. – 2 места
2. втора група 2016г. – 4 места
3. трета група 2015г. – 5 места

4. четвърта група 2014г. – 4 места

`

ДГ№36 “ Морска звездица“ обявява едно свободно работно място за помощник-възпитател по проект “ Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ – дейност 2.4

1. Заповед за условия за заемане длъжността.

2. Заявка – спецификация в Агенция по заетостта и длъжностна характеристика

`

Промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени за услуги на територията на Община Варна, считано от 01.01.2021г.

`


*

 

*

Правила за организирана дейност на ДГ „Морска звездица“

Заявление за посещаване на ДГ

Декларация информирано съгласие COVID 19

Заповед за работа в условията на COVID 19

Как да се използва предпазна маска

Социална дистанция в условия на COVID 19

Превенция при работа при COVID 19

*

Прием на децата в общинските детски градини и яслени групи в детски градини на територията на ОБЩИНА ВАРНА за учебната 2020/2021 год.

ГРАФИК за прием 2020 г.

Рръководство  за регистрация на заявлението по електронен път.

ДГ Варна – Ръководство родители

*

******

 

*****
Родителите/настойниците не дължат такса за ползване на детска градина за периода на извънредното положение на основание чл. 37 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна. Родителите ще могат да заплатят таксите за присъствените дни от месец март след възобновяване дейността на детските градини, като за периода на забава няма да дължат лихви на основание чл. 6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

*****