Живот, синхрон, отговорност ДГ №36 “ Морска звездица“

Бележка

 

Живот, синхрон, отговорност
ДГ №36 “Морска звездица“

 

 

ДГ №36 „Морска звездица“ обявява свободни места за прием на деца по възрасти, както следва:

- родени 2014 год. – 3 места
- родени 2015 год. – 4 места;
- родени 2016 год. – 4 места.

Конкурс за допълнителни образователни дейсност – школа по футбол

Условия на конкурса

Декларации  

ДОГОВОР ЗА НАЕМ – типов

Заявление