Свободни места

ДГ 36 „Морска звездица“ обявява свободни места за следните възрасти:
- първа група – деца, родени 2019 г. – 4 бр.
- втора група – деца, родени 2018 г. – 8 бр.

Радост и настроение на 15 септември

С емоционално начало от песни, танци и много празнично настроение, децата от ДГ 36 „Морска звездица“ откриха учебната година.
Нека е здрава и успешна, изпълнена с игри, нови знания и детски смях.

На добър час, мили деца!

Приети деца

Приети деца 2020г. за първа група – от 1 до 17 включително входящ номер
Деца 2018г – приети деца с вх. номера 6 и 24