Месечни архиви: април 2022

Важно!

Уважаеми родители,тези от Вас, които желаят децата им да продължат да посещават детската градина за летните месеци, трябва да подадат заявление в свободен текст в канцеларията на ЗАС до 10 май 2022г. Заявлението е до Директора и трябва да съдържа: имената и групата на детето, периода на посещенията на детето, телефон за връзка с родителя.

Директор : Драгомира Македонска