СЪОБЩЕНИЕ

Детска градина №36 „Морска звездица“ отдава под наем помещение – физкултуренсалон за допълнително образователни дейности – футбол.
Документи за участие в конкурса:

Коментарите са забранени.