Родителската среща на IА група ще се проведе на 26 септември от 17.00ч. във физкултурния салон на ДГ.

СПИСЪК НА ДЕЦАТА ОТ IA ГРУПА „ЗЛАТНА РИБКА“
УЧИТЕЛИ: ТАНЯ ЖЕКОВА, СНЕЖАНА НИКОЛОВА

1 Александра Евтимова Гаджалова
2 Александра Ивелин Николова
3 Александър Антонов Станчев
4 Атанас Георгиев Сърбенов
5 Виктория Петрова Янкова
6 Габриел Велчев Велчев
7 Георги Бисеров Стойков
8 Георги Живков Крумов
9 Давид Веселинов Цонев
10 Дария Мирославова Маркова
11 Елена Младенова Величкова
12 Елица Йорданова Дамянова
13 Емил Маноелов Златев
14 Eфе Юсуфов Мехмедов
15 Ивет Лазарова Лазарова
16 Илиян Даниелов Капламаджиев
17 Йордан Христофоров Зюмбюлски
18 Калоян Цветанов Тодоров
19 Камен Александров Пресолски
20 Кристина Бориславова Циркова
21 Лъчезар Ивайлов Антонов
22 Мартин Димитров Иванов
23 Никол Галинова Новакова
24 Никол Яворова Димова
25 Николай Любомиров Лазаров
26 Ния Дионисиева Джомакова
27 Радослав Деянов Цонев
28 Светлан Георгиев Христов
29 Симеон Красенов Атанасов
30 Сияна Христова Монова
31 Стела- Мая Иван Димитрова
32 Христо Стоянов Вълков

Коментарите са забранени.