Приети деца

Приети деца 2020г. за първа група – от 1 до 17 включително входящ номер
Деца 2018г – приети деца с вх. номера 6 и 24

Коментарите са забранени.