Как да създадем у малките деца интерес към книгите?

Създавайте различни семейни рутуали, свързани с книгите. Най-простият и същевременно най-ценният е четенето на детето преди сън. Сюжетът не трябва да бъде ужасяващ. Още една важна подробност: в ролята на читател от време на време трябва да влиза освен майката и бабата, и бащата.
В противен случай някои момчета ще сметнат, че четенето е занимание за момичета и не е достойно за истинския мъж.
Може да се практикува съвместно четене в семеен кръг. Книгата се предава от един член на семейството на друг. Не е изключено детето да пойска да се научи да чете, за да стане пълноправен член на кръга.

Коментарите са забранени.