Живот, синхрон, отговорност ДГ №36 “ Морска звездица“

 

 

ДГ №36 „Морска звездица“ обявява свободни места за прием на деца по възрасти, както следва:

- родени 2014 год. – 4 места
– родени 2015 год. – 2 места;
– родени 2016 год. – 3 места.

 

Коментарите са забранени.