Живот, синхрон, отговорност ДГ №36 “ Морска звездица“

 

Живот, синхрон, отговорност
ДГ №36 “Морска звездица“

*****

 

График на дейностите за прием в яслена и първа групи
в общинските детски градини на територията на община Варна
за учебната 2020-2021 година.

График за прием_2020

*****
Родителите/настойниците не дължат такса за ползване на детска градина за периода на извънредното положение на основание чл. 37 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна. Родителите ще могат да заплатят таксите за присъствените дни от месец март след възобновяване дейността на детските градини, като за периода на забава няма да дължат лихви на основание чл. 6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

*****

Коментарите са забранени.