ВАЖНО!!!

ВАЖНО!!!

ДО ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ В ЯСЛЕНА ГРУПА, ПРИ ДГ № 36 „МОРСКА ЗВЕЗДИЦА“ – ВАРНА
За Прием 2022 влиза в сила чл. 21 от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна, а именно:
Децата, посещавали яслени групи към детски градини, които навършват 3 години през текущата календарна година, участват за прием в електронното класиране за първа възрастова група по общия ред.
Това означава: 
➡️ няма да има нулев прием в яслените групи;
➡️ ще се обявяват всички свободни места
Системата за регистрация на нови заявления за прием в яслена и първа група ще бъде отворена от 09 май 2022. 
Ще Ви уведомим и за публикувания график на дейностите за прием.

Коментарите са забранени.